اخبار دانشگاه

معرفی دوره کارشناسی ارشد طراحی صنعتی گرایش طراحی محصول و رویداد
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵

معرفی دوره کارشناسی ارشد طراحی صنعتی گرایش طراحی محصول و رویداد


  ۱٫ معرفی دوره کارشناسی ارشد طراحی صنعتی گرایش طراحی محصول و رویداد دوره مشترک کارشناسی ارشد طراحی صنعتی گرایش طراحی محصول و رویداد یک دوره دو ساله، متشکل از چهار نیم سال که سه نیم سال آن در ایر...
سمینار ـ کارگاه بین المللی شهر دوستدار سالمند (Young City for Elderly)، ۱۳۹۴ (با همکاری دانشگاه های جنوا،
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
سمینار ـ کارگاه بین المللی شهر دوستدار سالمند (Young City for Elderly)، ۱۳۹۴ (با همکاری دانشگاه های جنوا،...
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی...
کسب رتبه غرفه برتر در چهاردهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲
کسب رتبه غرفه برتر در چهاردهمین نمایشگاه‌ بزرگ دستاوردهای پژهشی و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی...
×
×