اخبار دانشگاه

حضور دانشجویان جهادگر در روستای احمدآباد کلیج
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

حضور دانشجویان جهادگر در روستای احمدآباد کلیج


حضور بیش از ۲۰ دانشجوی جهادگر مؤسسه و بسیج دانشجویی شهرستان نور در روستای احمدآباد کلیج محمودآباد در ظل عنایات حضرت باریتعالی و با ایمان  به این مهم که نزدیکترین سیرتقرب الهی و برترین روش تبلیغ د...
بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم
جشن معلم
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
جشن معلم
برگزاری دوره کنترل کیفی
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری دوره کنترل کیفی
کارگاه آسیب های اجتماعی
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
کارگاه آسیب های اجتماعی
مسابقه فوتبال
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
مسابقه فوتبال
پخش مصاحبه علمی دکتر رضاسالاریان
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶
پخش مصاحبه علمی دکتر رضاسالاریان
×

امروز شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ساعت