تاریخچه و منطق پیدایش مؤسسه

  1. تاریخچه و منطق پیدایش مؤسسه
    1. منطق و پیشینه تأسیس مؤسسه

خلق مؤسسه آموزش عالی مازیار در پی دو گونه الزام راهبردی شکل گرفت:

افزایش مهارت در سازماندهی عقلایی نظام تولید دانش( شامل دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی) در حوزه­های عمومی و خصوصی، نیازی است که از دو ضرورت بر می خیزد: نخست، ضرورت ناشی در بهره­مندی از مزیت­های سرزمینی؛ و دوم ضرورت فراگیری اقتصاد دانش پایه. بنابراین می­توان منطق پیدایش مؤسسه را در سه عرصه           جستجو نمود؛

از این رو مؤسسه آموزش عالی مازیار از یک سو با مأموریتی خصوصی مبتنی بر کارآیی و از سوی دیگر با مأموریتی متعالی به­عنوان بازوی نظام توسعه ملی- منطقه ای مسیر خلق و توسعه خویش را ترسیم نموده است.

این مؤسسه بر اساس مجوز قطعی شماره 3992/22 مورخ 10/5/1384 از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو رشته نیمه متمرکز کاردانی نقاشی و گرافیک فعالیت خود را با 43 دانشجو از نیمسال دوم سال تحصیلی 85-1384 آغاز کرد. هم اکنون این مؤسسه دارای 33 رشته – مقطع و بیش از 3200 دانشجو است. تاریخ تصویب اساسنامه 1/7/85 و تاریخ ثبت رسمی مؤسسه در اداره ثبت اسناد و شرکت های شهرستان نور 20/11/85 است. همچنین بر اساس درخواست اعضا محترم هیأت مؤسس، هیأت امنای مؤسسه نیز در تاریخ 25/12/1385 شکل گرفت.

 

2- تدوین بیانیه چشم­انداز راهبردی

بیانیه چشم­انداز تصویر آرمانی است که تمام آمال و مقاصد مؤسسه و تمامی جهت­گیری استراتژیک آن­را ساختاربندی می­کند. این بیانیه شرایطی را هدف قرار می­دهد که ترجمان رویکرد پایه مؤسسه بوده و توان رقابت­پذیری با فضای رقابتی آموزش عالی از یک سو و حمایت از نظام توسعه منطقه­ای استان مازندران را تأمین می­نماید.

                                        لوح شماره یک: بیانیه چشم­انداز راهبردی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی مازیار

بیانیه چشم­انداز راهبردی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی مازیار

×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت