تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان

شرح وظایف این حوزه:

۱-بررسی پرونده های دانشجویان جهت اعلام فارغ التحصیلی

۲-صدور نامه های فارغ التحصیلی و گواهی موقت برای دانشجویان فارغ التحصیل که تسویه حساب نموده اند.

۳-صدور و ارسال  تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات  استعلام شده از ادارات، سازمانها و دانشگاهها و… که کتباً درخواست می شود

۴-تهیه و تنظیم دانشنامه دانش آموختگان و ارسال به دانشگاه منتخب استان مازندران ( برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به وزارت علوم ارسال می گردد) جهت تائید و دریافت به منظور تحویل به دانش آموختگان

۵-صدور و لغو معافیت تحصیلی و نامه های مربوطه برای دانشجویان مشمول

۶-بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل ،مشروطی ،اخراجی و اتمام سنوات

۷-امور مربوط به دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

۸-انجام امور مربوط به ایجاد رشته های جدید در هر سال تحصیلی

۹-بررسی وضعیت و تائید دانشجویان ممتاز جهت استفاده از آئین نامه استعداد های درخشان بدون آزمون سازمان سنجش جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد .

×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت