حراست

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

با تأسی به تعالیم انسان ساز اسلام و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور سازمانی حراستها به شرح ذیل می باشد:

وظایف و اختیارات

برگزاری آموزش‌های لازم برای اعضا هیأت علمی، کارمئدان و دانشجویان در زمینه‌های حفاظتی

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت