گروه حسابداری

ابراهیم محسنی

دکتری حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : حسابداری مالی- حسابداری مدیریت- حسابرسی مدیریت مالی- مباحث مالیاتی
ابراهیم محسنی
×

امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ساعت