درباره دانشکده هنر

دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازیار، متشکل از چهار گروه آموزشی ـ پژوهشی معماری، شهرسازی، هنرهای تجسمی و طراحی فضای سبز و منابع طبیعی است. رشته ـ مقطع های این دانشکده عبارتند از:

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی (مشترک با دانشگاه جنوا ایتالیا)؛

کارشناسی ارشد  شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری؛

کارشناسی ارشد مهندسی معماری؛

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری (گرافیک)؛

کارشناسی ارشد تصویر متحرک (انیمیشن)؛

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز ـ  گرایش گیاهان زینتی در منظر؛

کارشناسی مهندسی معماری؛

کارشناسی  معماری داخلی؛

کارشناسی مهندسی شهرسازی؛

کاشناسی نقاشی؛

کارشناسی ناپیوسته گرافیک؛

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری؛

کاردانی گرافیک؛

کاردانی نقاشی.

×

امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت