ریاست دانشکده فنی مهندسی

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل کارشناسی رشته شیمی کاربردي از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1385

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی از دانشگاه مازندران در سال 1387

3- فارغ التحصیل دکتری در رشته شیمی آلی از دانشگاه مازندران در سال 1391

مشخصات تخصصی

1-  تخصص در زمینه شیمی گیاهی به صورت تئوری (تسلط بر شیمی ترکیبات طبیعی و جداسازی و شناسایی آنها) و آزمایشگاهی (استخراج اسانس، عصاره، جداسازی و شناسایی ترکیبات موثره، اسیدهای چرب و تحلیل آنها و بررسی فعالیت هاي آنتی اکسیدانی و…)

2- جداسازی پلیمرها از منابع طبیعی و سنتز آن ها برای اهداف پزشکی و دارویی

2- تخصص در سنتز با استفاده از کاتالیزورها بخصوص واکنش هاي جفت شدن (Coupling)

3-  توانایی کار با دستگاههاي معمول آزمایشگاه فیتوشیمی و آلی و دستگاه های   UV, GC, IR

4-  تسلط در تفسیر و آنالیز انواع طیفهاي  IR, NMR, GC/MS, HPLC

5-  آشنا به کار با نرم افزارهاي تخصصی شیمی آلی همچون… ISIS,Chem Office

سوابق آموزشی

تدریس دروس شیمی عمومی 1و2 و آزمایشگاه – شیمی آلی و آزمایشگاه – بیوشیمی – مبانی پلیمر – کاربرد پلیمر ها در پزشکی و علم مواد برای رشته های زیست شناسی، مهندسی نفت و مهندسی پزشکی در دانشگاه های مازندران، موسسه آموزش عالی مازیار، پیام نور چمستان و دانشگاه آزاد واحد جویبار

سوابق پژوهشی

راهنمایی و مشاوره:

راهنمایی و مشاوره چندین دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی پزشکی (بیومتریال) و شیمی ترکیبات طبیعی (فیتوشیمی)

 

مقالات:

چاپ 7 مقاله بین المللی تحت عنوان و آدرس:

یک مقاله پذیرفته شده در مجله Chemistry of Natural Compounds از انتشارات Springer

چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی با نمایه ISC  تحت عنوان و آدرس:

Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Rahmatollah Tavakoli, Efficient Sonogashira Coupling Reaction Catalyzed by Copper(I) Iodide in the Presence of KF/Al2O3, Semnan Journal of Applied Chemistry, 1388, 4, 10, 3-7.

شرکت در 7 سمینار داخلی و بین المللی با ارائه 13 مقاله در رشته فیتوشیمی و شیمی آلی

ارایه 8 چکیده برای چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی در رشته فیتوشیمی (زمان برگزاری: اردیبهشت ماه 94)

 

داوری مقالات

داوری دو مقاله برای مجله Natural Product Research با نمایه ISI از انتشارات Taylor and Francis

داوری دو مقاله برای مجله پژوهش های گیاهی با نمایه ISC

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه مهندسی پزشکی – موسسه آموزش عالی مازیار رویان (11/6/93-30/10/93)

2- مدیر امور پژوهش و فناوری – موسسه آموزش عالی مازیار رویان (1/11/93-12/2/94)

3- رییس دانشکده فنی و مهندسی – موسسه آموزش عالی مازیار رویان (1/6/94 – ادامه دارد)

4- عضو کمیسیون موارد خاص – موسسه آموزش عالی مازیار رویان

×

امروز دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ساعت