سمینار – کارگاه بین المللی شهر دوستدار سالمند

مطابق با مطالعه ای که در سازمان ملل انجام شده است کشور ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۳۰ شمسی) جزء پیرترین کشورها و از میانگین سنی جهان، آسیا، آمریکا، کانادا و آمریکای لاتین هم پیرتر خواهد بود. تهران تنها کلانشهر خاورمیانه است که بر اساس طرح ارسالی خود به سازمان بهداشت جهانی در میان سیزده شهر دنیا که متعهد شده‌اند، شهر بیشتر دوستدار سالمندی بشوند، قرار گرفته است. مؤسسه آموزش عالی مازیار با درک اهمیت موضوع، پیشنهاد برگزاری رویدادی علمی مرتبط با موضوع شهر دوستدار سالمند را به دانشگاه جنوا را ارائه نمود. دانشگاه جنوا به عنوان همراه اصلی  علمی و شهرداری منطقه دو تهران به عنوان همراه اصلی اجرایی در برگزاری این رویداد شناخته شده اند. بر اساس توافق انجام گرفته میان دو مرکز دانشگاهی و شهرداری تهران، این رویداد علمی با هدف دفاع و پشتیبانی معنوی و علمی از عنوان شهر دوستدار سالمند برای تهران و با تمرکز بر طراحی فضای شهری و محصولات و خدمات مرتبط با زندگی در آن (شــامل طراحی کالاهای عمــومی دربرگیرنده مباحثــی چون طراحی محیــطی، طراحی مبلمان شهری، طراحی ایستگـاه‌های حمل و نقل عمومی، طراحی خودروهای عمومـی، کفپوش،خدمات، طراحی رویدادهــای اجتماعی و …) و با حمایت دفتر همـکاری های علمی و بین الـمللی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـــاوری، دانشــگاه های علم و صنعت، تربیت مدرس، مازنـدران، الزهرا، دانشــگاه آزاد اسلامی، سازمان بهداشت جهانی، و معاونت اجتماعی ـ فرهنگی شهرداری تهران در تاریخ ۴ تا ۹ مهرماه ۱۳۹۴ همزمان با هفته جهانی سالمندان برگزار شد.

×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت