شورای انضباطی

شورای انضباطی مؤسسه بعنوان مرجع رسیدگی و صدور احکام نسبت به شکایات و گزارشات در خصوص تخلفات کلیه دانشجویان از بدو ورود تا پایان دانش آموختگی  می‎باشد و برابر مقررات آیین‎نامه انضباطی دانشجویان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه مؤسسه­ها انجام وظیفه می‎نمایند.

پاسداری از جایگاه رفیع مؤسسه و کمک به سالم­سازی محیط‎های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی مؤسسهیان از طریق ترغیب دانشجویان،حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی‎نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، از اهداف مهمی محسوب می‎شود که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است. بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت وتصمیم‎گیری جزء اصول اساسی و خدشه­ ناپذیر شورا‎های انضباطی تلقی می‎شود .

دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل ـ کارآموزی ـ کارورزی ـ دستیاری ـ بازدید علمی و نیز در خوابگاه ـ غذاخوری و بخش‌های شبانه‌روزی مؤسسه و هرجا که به عنوان دانشجو حضور دارد آیین‌نامه انضباطی را رعایت کرده و عملی که خلاق شئون و حیثیات دانشجوی مؤسسه جمهوری اسلامی و ناقض آیین‌نامه انضباطی باشد انجام ندهد.

شورای انضباطی در مؤسسه متشکل از معاون دانشجویی – فرهنگی، اعضای هیئت علمی گروه معارف یا حقوق، یک نفر از اعضای علمی، دو نفر از دانشجو و دبیر شورای انضباطی.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

۱

دکتر مسعود روحانی

رئیس هیئت امناء

عضو هیئت علمی گروه معارف

۲

دکتر علیرضا آذری مقدم

معاون اداری – مالی

عضو هیئت علمی

۳

عباس واعظ زاده

سرپرست معاون دانشجویی – فرهنگی

سرپرست معاون دانشجویی . فرهنگی

۴

ندا دیوسالار

مدیر آموزش

دبیر شورا

۵

مقداد نائیجی

دانشجویان

نماینده دانشجویان

۶

متین بخشنده گوهری

دانشجویان

نماینده دانشجویان

 

 

الف. رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل: تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت و …

ب. رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل تقلب در جلسه امتحان ایراد خسارت به اموال مؤسسه یا بیت‌المال و …

ج. رسیدگی به تخلفات دینی، تخلفات سیاسی و یا امنیتی: دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد و یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک های محارب یا مفسد  یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها یا مکاتب الحادی یا غیر قانونی، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور و یا ارتماب  اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی، ایجاد بلوا و آشوب در محیط مؤسسه

د. رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل : استعمال مواد مخدر، شرب خمر، قمار و مداخله در خرید و فروش و توزیع این‌گونه مواد، عدم رعایت پوشش اسلامی  واستفاده از پوشش غیر منطبق با شئون مؤسسه  یا آرایش مبتذل استفاده  از ابزار نمایشی ،گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله  در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار، داشتن رابطه نامشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافی عفت

تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود:

در مورد احکام اولیه ، دانشجو می‌تواند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم اعتراض مستدل خود را به کمیته انضباطی تسلیم کند.

×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت