شورای فرهنگی

شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگ شدن برنامه­های فرهنگی دانشگاه با چارچوب سیاست­ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهای ذی­ربط و همکاری با ریاست دانشگاه در تحقق ارزش­های اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف تشکیل می­شود.

اعضای این شورا مطابق مقررات شامل رئیس دانشگاه معاون دانشجوئی و فرهنگی رئیس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یک نفر عضو هیات علمی با انتخاب رئیس دانشگاه و  یک نفر عضو بسیج دانشجویی دانشگاه و یک نفر عضو انجمن اسلامی دانشجویان است.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

۱

دکتر رضا سالاریان

رئیس مؤسسه

رئیس شورا

۲

حجت­الاسلام­والمسلمین علی­اکبر رضایی سرای

عضو هیئت امناء

عضو شورا

۳

دکتر مسعود روحانی

رئیس هیئت امناء

عضو شورا

۴

مهندس محسن حاجی حاتم

عضو هیئت مؤسس

عضو شورا

۵

عباس واعظ زاده

سرپرست معاون دانشجویی – فرهنگی

دبیر شورا

۶

شهرام علیزاده

رئیس اداره روابط عمومی

عضو شورا

۷

سیّد مالک هاشمی

سرپرست اداره حراست

عضو شورا

۸

امیر احمد اعتمادی

مشاور روانشناسی مؤسسه

عضو شورا

۹

حمید بابائی

کارشناس امور دانشجویی – فرهنگی مؤسسه

عضو شورا

۱۰

مجید اقراری

سرپرست بسیج دانشجویی مؤسسه

عضو شورا

 

 

 

شورای فرهنگی دانشگاه مازیار

– برنامه­ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت­های فرهنگی اجتماعی و سیاسی دانشگاه

– ایجاد هماهنگی در فعالیت­های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن­های اسلامی دانشگاه

– برنامه­ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجوئی و فرهنگی و ارائه طرح­های تحقیقاتی و فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استادان و دانشجویان با همکاری معاونت آموزشی

– همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها جلسات و برنامه­های آموزشی مشترک

– برنامه­ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی و انقلابی و مردمی

– شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجوئی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری

– بررسی و اظهار نظر در باره موضوعاتی که از شورای دانشگاه یا نهاد مقام معظم رهبری به شورای فرهنگی ارجاع می­گردد.

 

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت