شورای فرهنگی

شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگ شدن برنامه­های فرهنگی دانشگاه با چارچوب سیاست­ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهای ذی­ربط و همکاری با ریاست دانشگاه در تحقق ارزش­های اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف تشکیل می­شود.

اعضای این شورا مطابق مقررات شامل رئیس دانشگاه معاون دانشجوئی و فرهنگی رئیس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یک نفر عضو هیات علمی با انتخاب رئیس دانشگاه و  یک نفر عضو بسیج دانشجویی دانشگاه و یک نفر عضو انجمن اسلامی دانشجویان است.

 

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر پست سازمانی سمت
1 دکتر رضا سالاریان تصویر رئیس مؤسسه رئیس شورا
2 حجت­الاسلام­والمسلمین علی­اکبر رضایی سرای تصویر عضو هیئت امناء عضو شورا
3 دکتر مسعود روحانی تصویر رئیس هیئت امناء عضو شورا
4 مهندس محسن حاجی حاتم تصویر عضو هیئت مؤسس عضو شورا
5 علی قربانی تصویر معاون دانشجویی – فرهنگی دبیر شورا
6 شهرام علیزاده تصویر مدیر اداره روابط عمومی عضو شورا
7 سیّد مالک هاشمی تصویر سرپرست اداره حراست عضو شورا
8 امیر احمد اعتمادی تصویر مشاور روانشناسی مؤسسه عضو شورا
9 حمید بابائی تصویر کارشناس امور دانشجویی – فرهنگی مؤسسه عضو شورا
10 جعفر فرهانی تصویر سرپرست بسیج دانشجویی مؤسسه عضو شورا

شورای فرهنگی دانشگاه مازیار

– برنامه­ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت­های فرهنگی اجتماعی و سیاسی دانشگاه

– ایجاد هماهنگی در فعالیت­های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن­های اسلامی دانشگاه

– برنامه­ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجوئی و فرهنگی و ارائه طرح­های تحقیقاتی و فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استادان و دانشجویان با همکاری معاونت آموزشی

– همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها جلسات و برنامه­های آموزشی مشترک

– برنامه­ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی و انقلابی و مردمی

– شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجوئی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری

– بررسی و اظهار نظر در باره موضوعاتی که از شورای دانشگاه یا نهاد مقام معظم رهبری به شورای فرهنگی ارجاع می­گردد.

 

×

امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ساعت