فرم ها و آئین نامه های آموزش

فرم درخواست تمدید پایان نامه

اخذ درس بصورت معرفی به استاد

درخواست دفاع

درخواست دفاع کارشناسی ارشد

حق التدریس

فرم اعلام نمره پروژه

فرم انتخاب واحد دانشجویان

فرم ارزیابی کاراموزی

فرم پذیرش دانشجویان میهمان

فرم بررسی و حل مشکلات دانشجویی

فرم تطبیق واحد (معادل سازی)

فرم تقاضای انتقال دائم

فرم تقاضای انتقال موقت مهمان

فرم تقاضای تغییر رشته

فرم تقاضای حذف ترم

فرم تقاضای حذف تکدرس

فرم تقاضای حذف پزشکی

فرم تقاضای مرخصی تحصیلی

فرم دریافت دانشنامه

فرم درخواست شورای آموزشی

فرم درخواست پروژه تخصصی

فرم کارآموزی

فرم معادل سازی موقت

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت