امور تربیت بدنی


مدیریت امور تربیت بدنی

این حوزه بمنظور حفظ و نگهداشت سطح تندرستی دانشجویان گرامی و اعتلای روحیه و شادابی آنان در محیط دانشگاه, برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های ورزشی را در ابعاد برنامه های ورزشی همگانی و تخصصی و در قالب انجمن های ورزشی دانشکده ای, خوابگاهی و تخصصی را پیگیری و اجرا می نماید وعلاوه بر آن با برگزاری تمرینات و اردوهای تخصصی و آمادگی, زمینه ارتقاء کیفیت تیمهای مختلف ورزشی دانشجویی و کارمندی را جهت حضور و کسب منزلت و افتخار در مسابقات برون دانشگاهی را تمهید می نماید و با توجه به مصوبات هیات محترم وزیران ارائه خدمات ورزشی به کارکنان ارجمند دانشگاه اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی در فعالیتهای ورزشی همگانی و تخصصی را برنامه ریزی و ساماندهی می نماید, علیهذا با طیف وسیعی از خدمات ورزشی و ارباب رجوع گوناگون مواجهه دارد که اذعان دارند ارائه اینگونه برنامه های درون و برون دانشگاهی متنوع و تخصصی نیازمند برخورداری از منابع و امکانات ورودی مختلفی نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده مجرب و متخصص, منابع مالی قابل توجه, منابع فیزیکی و کالبدی مناسب, وسائل و تجهیزات نوین ورزشی و مدیریت سیستم های اطلاعات الکترونیکی و بهنگام می باشد تا با ترکیب و چیدمان مناسب این منابع در کنار یکدیگر, خروجی قابل توجه و کارآمدی را در عرصه فعالیتهای ورزشی همگانی و تخصصی که موجب کسب منزلت و افتخار برای دانشگاه می باشد را تنظیم و ارائه نماید. لیکن این واحد از دریچه و منظر تکمیل و تتمیم اوقات فراغت و تفریح برای کمک به تخلیه انرژی فزآینده روحی و روانی مخاطبین به آن نگریسته و از هیچونه کوششی برای دستیابی به این مهم دریغ نمی­نماید.

IMG_8405

معرفی اعضاء

این شورا در دانشگاه متشکل از رییس دانشگاه، معاون دانشجویی ، معاون آموزشی و 4 نفر عضو که از طرف ریاست دانشگاه معرفی می شوند.

  1. دکتر رضا سالاریان
  2. علی قربانی
  3. عباس واعظ ­زاده
  4. حمید بابائی

اخبار و اطلاعیه ورزشی

برگزاری مسابقات فوتسال بین پرسنل دانشگاه

برگزاری مسابقه فوتسال بین دانشجویان مؤسسه جام دهه فجر

شرکت در مسابقات طناب­کشی بین دانشگاهی

قهرمانی تیم حراست در مسابقات فوتسال جام دهه فجر

قهرمانی تیم والیبال ساحلی مؤسسه در مسابقات استانی

آیین­نامه­ها

آئین نامه اعزام تیم های منتخب ورزشی دانشگاه به مسابقات بین المللی

ماده 1: مسابقات باید به تأیید یکی از مراجع ذیصلاح برسد.

مراجع ذیصلاح عبارتند از:

 الف: فدراسیون ورزش های دانشجویی جمهوری اسلامی ایران

 ب: اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری

 ج: فدراسیون ورزش های مورد نظر

ماده2: پس از تأیید یکی از مراجع ذکر شده در ماده 1 مورد باید در جلسه کمیته منتخب تخصصی ورزشی مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.

ماده 3: کمیته منتخب ورزشی شامل:

الف: معاون دانشجویی

 ب: مدیر تربیت بدنی

 ج: نماینده رئیس دانشگاه

 د: دو نفر از اعضای هیئت علمی گروه تربیت بدنی

ه: یک نفر از کارشناسان صاحب نظر در رشته مربوطه به دعوت اداره تربیت بدنی

ماده 4: افراد اعزامی باید در تست های آمادگی جسمانی تهیه شده از طرف کمیته ملی المپیک را انجام داده و حد نصاب های لازم را اخذ نمایند.

ماده 5: صلاحیت ورزشی و تعداد افراد اعزامی باید توسط کمیته منتخب بررسی و تأیید نهایی شود.

ماده 6: بخشی از هزینه اعزام باید قبلا توسط تیم اعزامی از منابع مالی خارج از دانشگاه جذب گردد.

تبصره: در موارد خاص تصمیم گیری در مورد اعزام هایی که منابع حامی مالی خارجی ندارند به عهده هیئت رئیسه دانشگاه می باشد. در هر صورت تخصیص هر نوع بودجه سفرهای خارجی باید به تایید هیئت رئیسه دانشگاه برسد.

  “آئین نامه مسابقات درون دانشگاهی”

   الف- مقدمه و کلیات

  نظــر به اینکه فعالیتهای ورزشی که بصورت مسابقــه در دانشگاه انجام می گیرد در چهار سطح مسابقــات بین دانشکده ای، مسابقات درون خوابگاهی، مسابقات بین خوابگاهی و مسابقات کارکنان و اعضای هیأت علمی برگزار می شود و این مسابقات طبق برنامه عملیاتی سالیانه که در قالب تقویم ورزشی تهیه و تنظیم شده است صورت می پذیرد، لذا برای برگزاری شایسته و باشکوه مسابقات درون دانشگاهی این آئین نامه تدوین و از تاریخ تصویب مراجع ذیصلاح قابل اجرا خواهد بود.

    ب- اهداف مسابقات درون دانشگاهی

  – ایجاد شادابی و نشاط لازم بین ورزشکاران دانشجو و کارمند (اعم از هیأت علمی و اداری)

  – ایجاد اتحاد، همدلی و همبستگی و روحیه همکاری در بین ورزشکاران

  – ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین ورزشکاران برای فتح قله های افتخار ورزشی

  – بستر سازی برای رشد وتکامل جسمی و روحی واجتماعی بین جوانان ورزشکار

  – انتخاب آماده ترین و اصلح ترین ورزشکاران برای حضور در تیم های ورزشی دانشگاه اعم از دانشجویی یا کارکنان

  – شناسایی استعدادهای ورزشی و بستر سازی زمینه رشد و توسعه آنها

  – تأمین بهداشت روانی و افزایش نیروی جسمانی در ورزشکاران برای بازدهی بهتر در فعالیتهای کاری، اجتماعی و اقتصادی کشور

    پ_ ساختار سازمانی مسابقات

  با توجه به اینکه برنامه های عملیاتی سالیانه، ‌زمان برگزاری مسابقات ورزشی و هزینه آن را تخمین می زند و به جزئیات برگزاری مسابقات وارد نمی شود، لذا برای اجرای بهینه مسابقات در درون دانشگاه باید قبل از برگزاری،‌ مقدمات لازم در قالب یک نمودار تشکیلاتی شفاف و مشخص آماده سازی شود تا از طریق تقسیم کار بین واحدهای مختلف اجرائی و نحوه ارتباط و هماهنگی آنها با یکدیگر از ایجاد بی نظمی و ناهماهنگی جلوگیری شود.

  بنابراین به منظور برگزاری مسابقات درون دانشگاهی اعم از بین دانشکده ای، خوابگاهی وکارکنان دانشگاه نمودار تشکیلاتی زیر بیانگر نحوه تقسیم کار و مسئولیت و چگونگی ارتباط و تعامل کمیته های تشکیلاتی با یکدیگر است.

  ستاد برگزاری مسابقات

  کمیته امنیتی

  کمیته مالی، تدارکات و خدمات

  کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات

  کمیته پذیرش و سرپرست فنی مسابقات

  کمیته داوران

    1- ترکیب ستاد برگزاری مسابقات

  – مدیر امور تربیت بدنی دانشگاه (رئیس ستاد)

  – کارشناس امور ورزشی رشته ذیربط (دبیر ستاد و دبیر اجرائی مسابقات)

  – رئیس انجمن تخصصی ذیربط

  – نماینده کمیته داوران

    2 – وظایف واختیارات ستاد برگزاری مسابقات

  – تعیین سیاستها و خط مشی نحوه برگزاری مسابقات

  – تصویب بودجه و اعتبارات پیش بینی شده برای برگزاری مسابقات

  – تصویب ضوابط و دستورالعمل فنی مسابقات

  – تأیید رؤسای کمیته های مسابقات بنا به پیشنهاد دبیر اجرائی مسابقات

  – تصویب زمان برگزاری مسابقات طبق پیشنهاد دبیر اجرائی مسابقات

  – نظارت کلی بر نحوه برگزاری مسابقات

  – تصویب گزارش دبیر اجرائی مسابقات پس از انجام مسابقه

    3 -وظایف و مسئولیتهای دبیر اجرائی مسابقات

  دبیر اجرائی مسابقات کارشناس امور ورزشی رشته ذیربط خواهد بود که علاوه بر فعالیت بعنوان دبیر ستاد برگزاری مسابقات، وظایف مدیریت اجرائی مسابقات وهدایت و راهنمایی مسئولین کمیته های تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها را طبق سیاستها و خط مشی های تعیین شده بعهده خواهد داشت.

    اهم وظایف دبیر اجرائی عبارت است از:

  – پیش بینی کلیه فعالیتهای لازم برای اجرای مطلوب مسابقات حداقل دو ماه قبل از شروع مسابقات مورد نظر (عملیات قبل از اجرا – حین اجرا و پس از اجرا) و تهیه جدول زمانی مراحل برگزاری مسابقات (جدول گانت)

  – پیش بینی بودجه و اعتبارات لازم برای برگزاری مسابقات اعم از وسائل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز، تغذیه داوران و عوامل اجرائی، حق الزحمه داوران، کادر برگزاری، جوایز ریالی و هدایا، ابعاد رسانه ای و خبری و نظایر آن طبق مقررات جاری

  – ایجاد ارتباط و هماهنگی با انجمن ورزشی ذیربط جهت برگزاری بهینه مسابقات

  – تهیه ضوابط فنی و دستورالعمل برگزاری مسابقات با هماهنگی و تبادل نظر با انجمن تخصصی ذیربط

  – تهیه و ارسال بخشنامه برای رؤسای دانشکده ها و سرپرستان خوابگاه ها و مسئولین ورزشی ذیربط آنها و شورای ورزشی کارکنان جهت اعلام آمادگی اولیه شرکت در مسابقات حداقل یک ماه قبل از برگزاری

  – دریافت اعلام آمادگی دانشکده ها،‌خوابگاه ها و شورای ورزش کارکنان جهت حضور در مسابقات به همراه اسامی اعضاء تیم های شرکت کننده

  – تهیه کارت های شناسائی حضور در مسابقات برای اعضای واجد شرایط تیم های ورزشی و تحویل آن به سرپرستان تیم ها

  – تأمین امکانات، وسائل و لوازم ورزشی استاندارد مورد نیاز برای برگزاری مطلوب مسابقات نظیر توپ، تور، راکت و نظایر آن با هماهنگی رئیس انجمن ورزشی ذیربط جهت اطمینان از کیفیت و مرغوبیت وسائل و ابزارها

  – دریافت تنخواه گردان لازم جهت پرداخت هزینه های جاری و اجرائی مسابقات

  – ایجاد هماهنگی بین مسئولین کمیته های مختلف برگزاری (کمیته های مورد اشاره درنمودار تشکیلاتی)

  – تنظیم برنامه تمرین تیم های ورزشی درسالن ها واماکن باز و ابلاغ به موقع به تیم ها جهت مراحل آماده سازی

  – پیش بینی زمان دقیق برگزاری مسابقات با هماهنگی رئیس انجمن تخصصی ذیربط و ارائه آن به ستاد برگزاری مسابقات جهت سیر مراحل تأیید و تصویب

  – پیشنهاد رؤسای کمیته های برگزاری جهت مراحل تأیید و تصویب ستاد برگزاری مسابقات

  – تعیین و برآورد دقیق نیروی انسانی لازم برای مراحل اجرای مسابقات و سازماندهی آنها در قالب کمیته های برگزاری و صدور ابلاغ برای یکایک عوامل اجرائی مسابقات

  – برقراری ارتباط وایجاد هماهنگی با رئیس کمیته داوران برای تهیه ضوابط داوری مسابقات

  – ایجاد هماهنگی با دبیر کمیته انضباطی جهت امور انضباطی مسابقات

  – تعیین دقیق و شفاف وظایف و مسئولیتهای رؤسای کمیته های برگزاری و عوامل اجرائی و دست اندرکاران مسابقات وابلاغ شرح وظایف به آنان و هدایت و راهنمایی آنها درحین برگزاری مسابقات

  – بررسی نهایی عملیات و ملزومات و هماهنگی لازم با کلیه عوامل اجرایی جهت اجرای شایسته مسابقات حداقل یک هفته قبل از تاریخ شروع مسابقات

  – نظارت بر مراحل تهیه احکام قهرمانی، کاپ، مدال، لوح تندیس و جوایز نقدی مسابقات

  – برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با رؤسا و اعضای کمیته های برگزاری مسابقات

  – برگزاری جلسات لازم با سرپرستان تیم های شرکت کننده برای مراحل قرعه کشی، توجیه مقررات و ضوابط عمومی و فنی مسابقات، هدایت وراهنمائی آنها وپاسخگویی به سؤالات شرکت کنندگان

  – نظارت برتهیه وتنظیم اطلاعیه ها و نتایج روزانه مسابقات

  – برقراری ارتباط وایجاد هماهنگی با اداره حراست و انتظامات دانشگاه جهت حضور در کمیته امنیت مسابقات و تامین شرایط امنیتی لازم در طول برگزاری مسابقات

  – ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با کمیته داوران جهت بهینه سازی امر قضاوت مسابقات

  – پیش بینی مراسم افتتاحیه و اختتامیه و ارسال دعوتنامه برای حضور مقامات دانشگاه در مراسم مذکور

  – پیش بینی وسائل پذیرائی و تغذیه عوامل اجرائی مسابقات

  – نظارت کامل و مستقیم بر نحوه اجرای مسابقات اعم از امور فنی، داوری، اطلاع رسانی، امنیتی، پزشکی، خدماتی و پشتیبانی

  – سازماندهی محل استقرار اعضای کمیته ها و عوامل برگزاری مسابقات

  – نظارت بر مراحل بیمه ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات

  – پیش بینی امور رسانه ای وخبری نظیر خبرنگار، عکاس و فیلمبردار جهت تهیه گزارش خبری از مسابقات

  – تهیه و تنظیم اسناد قرارداد و گزارش حق الزحمه کادر برگزاری مسابقات و ارائه آن به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه جهت تأیید و تصویب

  – صدور گواهی شرکت انفرادی و تیمی برای ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیم ها در روز پایانی مسابقات

  – نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش و بولتن مسابقات و تحویل آن به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه جهت انعکاس به مقامات مسئول حداکثر 10 روز پس از برگزاری مسابقات

  – تهیه و تنظیم گزارش نهائی مسابقات جهت ارائه به ستاد برگزاری مسابقات

    4-وظایف و مسئولیتهای کمیته داوران

  – ایجاد هماهنگی با اداره ورزش و جوانان شهرستان جهت دعوت از از داوران ممتاز و با صلاحیت برای قضاوت در مسابقات

  – تهیه وتنظیم ضوابط داوری مسابقات و ارائه آن به دبیر اجرائی مسابقات وابلاغ آن به داوران جهت رعایت مفاد آن

  – توجیه و راهنمایی داوران برای امر قضاوت مسابقات

  – تعیین داوران (داور و کمک­ها) هر مسابقه و ابلاغ مراتب به آنان حداقل 48 ساعت قبل از شروع مسابقه

  – نظارت کامل بر رفتار و عملکرد داوران در حین برگزاری مسابقات

  – ارزیابی نحوه قضاوت داوران در هر مسابقه و امتیاز دهی به آنان در فرم های استاندارد

  – جلوگیری از قضاوت داورانی که ضوابط عمومی و فنی داوری را در طول مسابقات رعایت نمی کنند.

  – تقدیر شفاهی و کتبی از داوران شایسته و لایق پس از برگزاری مسابقات و انعکاس آن به دبیر اجرائی جهت اعلام مراتب به اداره ورزش و جوانان شهرستان

  – پیگیری مراحل تنظیم و ارائه گزارش داوری هر مسابقه در خاتمه آن

    5-وظایف و مسئولیت های کمیته پذیرش و سرپرست فنی مسابقات

  – تهیه و تنظیم فرم های اعلام آمادگی شرکت در مسابقات

  – تهیه وتنظیم ضوابط و دستورالعمل عمومی و فنی مسابقات ذیربط با هماهنگی رئیس انجمن تخصصی ذیربط

  – تهیه نامه برای دانشکده ها، خوابگاه ها و شورای ورزش کارکنان برای اعلام آمادگی شرکت در مسابقات در فرم های مربوط به همراه اعلام شرایط عمومی و فنی مسابقات

  – پیگیری، دریافت و بررسی کارت بیمه ورزشی و گواهینامه سلامت ورزشکاران شرکت کننده از کمیته پزشکی و سلامت

  – دریافت و بررسی اصل کارت دانشجویی و کارت کارمندی (پرسنلی) عکس دار و تطبیق آن با معرفی نامه های صادره

  – صدور کارت شرکت در مسابقات برای ورزشکاران واجد شرایط ذیربط ضمن الصاق عکس و ممهور نمودن آن به مهر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

  – تحویل کارت های شرکت در مسابقات به سرپرستان تیم های ورزشی ضمن اخذ رسید

  – تهیه برگ های داوری و منشی­گری

  – سازماندهی داوران جهت اجرای مطلوب مسابقه

  – سازماندهی کادر سرپرستی و فنی و اعضای ذخیره تیم های ورزشی در مکانهای پیش بینی شده

  – ارائه تذکرات لازم به داوران جهت دریافت کارت شرکت در مسابقات قبل از ورود ورزشکاران به صحنه و تطبیق تصاویر کارتها با ورزشکاران

  – ارائه تذکرات لازم به کادر سرپرستی، مربیان و اعضای اصلی و ذخیره تیم های ورزشی جهت حفظ نظم وانضباط لازم در حین برگزاری مسابقات

  – ارائه تذکرات لازم به سرمربی تیم های ورزشی جهت راهنمایی فنی در حریم فیزیکی تعیین شده

  – تهیه جداول و نتایج مسابقات و ارائه آن به رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جهت انعکاس مناسب رویدادهای ورزشی

  – تهیه و تنظیم و ارائه گزارش فنی هر مسابقه به دبیر اجرائی در خاتمه آن

    6- وظایف و مسئولیتهای کمیته اطلاع رسانی وتبلیغات

  – پیش بینی وتنظیم مراسم افتتاحیه و اختتامیه بصورت مناسب و باشکوه

  – پیش بینی خبرنگار، عکاس، فیلمبردار جهت تهیه خبر از مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه

  – تهیه و تنظیم گزارش خبری، اطلاعیه ها و نتایج مسابقات در خبرنامه های دانشگاه و Homepage مدیریت تربیت بدنی

  – ایجاد هماهنگی وارتباط با رسانه های جمعی (مطبوعات، رادیو و تلوزیون)‌جهت انعکاس مطلوب مسابقات

  – تهیه و نصب اقلام تبلیغاتی مورد نیاز در محیط دانشگاه و خوابگاه ها نظیر تراکت های پارچه ای و کاغذی

  – برگزاری بهینه مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات ضمن پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

  – تهیه و تنظیم احکام قهرمانی، آماده سازی پاکت های جوایز نقدی جهت ارائه در مراسم اختتامیه

  – برگزاری مراسم توزیع مدال ها، ‌احکام قهرمانی، کاپ ها و تندیس های یادبود و جوایز نقدی بصورت باشکوه در مراسم اختتامیه

  – تهیه و تنظیم بولتن خبری و تصویری مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه حداکثر 10 روز پس از برگزاری هر رویداد ورزشی و ارائه آن به دبیر اجرائی مسابقات

    7- وظایف و مسئولیتهای کمیته مالی، تدارکات و خدمات

  – دریافت تنخواه از حوزه امور تربیت بدنی جهت هزینه اجرائی مسابقات

  تهیه و تنظیم درخواست های خرید اجناس،‌ وسایل و تجهیزات ورزشی و غیر ورزشی لازم برای انجام مسابقات طبق دستور دبیر اجرائی مسابقات

  – خریداری وسایل و تجهیزات مورد نیاز ضمن هماهنگی با رئیس انجمن تخصصی ورزشی ذیربط

  – تأمین مدال ها، کاپ،‌ لوح تندیس و جوایز نقدی طبق دستور دبیر اجرائی

  – نصب و تعبیه اقلام و وسایل خریداری شده در مکانهای مورد نظر طبق دستور دبیر اجرائی مسابقات

  – تهیه وسایل پذیرائی و تغذیه کادر داوری و عوامل اجرائی طبق دستور دبیراجرائی مسابقات

  – نظارت بر مراحل نظافت سالنهای ورزشی واماکن باز به هنگام برگزاری مسابقات

  – هماهنگی با واحد نقلیه برای جابجائی و ایاب و ذهاب ورزشکاران در هنگام مسابقات بین خوابگاهی

    9- وظایف و مسئولیت های کمیته امنیتی

  کمیته امنیتی با شرکت مسئولین واحد حراست وانتظامات و عوامل اجرائی آنها تشکیل می شود، کمیته امنیتی تحت نظارت مستبقیم دبیر اجرائی مسابقات فعالیت می نماید که اهم وظایف آن عبارت است از:

  – اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی هنگام برگزاری مسابقات

  – برقراری نظم وامنیت لازم هنگام برگزاری مسابقات و جلوگیری از هرگونه بی نظمی و اغتشاش توسط عوامل انسانی

  – راهنمایی عوامل انسانی که نظم و امنیت مسابقات را مختل می نمایند به بیرون سالن های ورزشی یا اماکن باز

  – تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط

  کمیته امنیتی از یک مسئول و تعداد مورد نیاز عوامل اجرائی (نگهبان) که با شرایط و مقتضیات و محل برگزاری مسابقات هماهنگی و تناسب دارد تشکیل خواهد شد.

• پیوست شماره یک- مدارک واسناد لازم برای شرکت در مسابقات درون دانشگاهی

    1- تکمیل و ارائه فرم آمادگی شرکت در مسابقات توسط دانشکده ها، خوابگاه ها و شورای ورزش کارکنان به همراه اعلام اسامی و مشخصات ورزشکاران شرکت کننده، مربیان و سرپرست تیم

  2- ارائه گواهی سلامت و کارت بیمه ورزشی ورزشکاران شرکت کننده

  3- ارائه یک قطعه عکس 4*3 برای صدور کارت شرکت در مسابقات

  4- ارائه اصل کارت دانشجویی معتبر عکس دار برای دانشجویان

  5- ارائه اصل کارت پرسنلی معتبر عکس دار برای کارکنان (اعم از هیأت علمی و کارمندان)

  6- ارائه اصل کارت خوابگاه برای دانشجویان مقیم هر خوابگاه

    کمیته پذیرش و سرپرست فنی مسابقات و همکاران وی پس از دریافت و بررسی مدارک فوق الذکر نسبت به صدور کارت شرکت در مسابقات برای اعضای تیم های ورزشی یا اعضای شرکت کننده در مسابقات انفرادی اقدام خواهند نمود. در صورت عدم ارائه مدارک لازم یا نقص مدارک با سرپرستان تیم های ورزشی شرکت کننده تماس حاصل خواهد شد تا حداکثر ظرف 24 ساعت قبل از شروع مسابقه مدارک کامل را ارائه نمایند در غیراینصورت برای ورزشکارانی که مدارک آنها کامل نباشد،‌کارت شرکت در مسابقات صادر نمی گردد و مسئولیت پاسخگویی بعهده سرپرست تیم های ورزشی خواهد بود.

• پیوست شماره دو – رویه جلسه قرعه کشی و هماهنگی با سرپرستان و مربیان تیم های ورزشی شرکت کننده

    سه روز قبل از تاریخ شروع مسابقات، جلسه قرعه کشی و توجیهی با حضور دبیر اجرائی مسابقات، نماینده کمیته داوران، رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات،‌رئیس انجمن تخصصی ورزشی ذیربط، دبیر کمیته انضباطی حوزه ورزش و سرپرستان و مربیان تیم های ورزشی شرکت کننده در ساعت تعیین شده در محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار خواهد شد. در این جلسه دبیر اجرائی مسابقات ضمن خوش آمدگویی و تکریم تیم های شرکت کننده موارد عمومی، فنی و انضباطی مسابقات را تشریح خواهد نمود و نماینده کمیته داوران و دبیر کمیته انضباطی حوزه ورزش نیز موارد داوری و قضاوت و شرایط جرائم و مجازاتهای انضباطی را برای حاضرین شرح خواهند داد و سپس به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ های لازم و مناسب طبق سیاستها و خط مشی های تعیین شده توسط ستاد برگزاری مسابقات ارائه خواهد گردید اهم اطلاعات ارائه شده توسط کمیته برگزاری به صورت زیر خواهد بود:

  – انجام قرعه کشی و تعیین گروه های مسابقات

  – تشریح آئین نامه عمومی و فنی مسابقات توسط دبیر اجرائی و رئیس انجمن تخصصی ذیربط

  – تشریح امور فنی داوری توسط نماینده کمیته داوران و توجیه شرکت کنندگان

  – اعلام موارد انظباطی، جرائم، خطاها و مجازاتهای پیش بینی شده توسط دبیرکمیته انضباطی و اعلام روشهای اعتراض و مراحل رسیدگی به آنها

  – معرفی مسئولین و عوامل اجرائی برگزاری مسابقات

  – توجیه سرپرستان و مربیان در خصوص جلوگیری از بی نظمی، بی انضباطی و اغتشاش و برخوردهای نامناسب توسط اعضای تیم در حین برگزاری مسابقات

  – ارائه اطلاعات در خصوص زمان و مراسم افتتاحیه و اختتامیه

  – ارائه اطلاعات در خصوص جوایز ریالی و هدایای معنوی

  – پاسخگویی به سؤالات سرپرستان و مربیان و بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در موارد ضروری

  – تهیه صورتجلسه هماهنگی و قرعه کشی توسط دبیر اجرائی مسابقات

  دستورالعمل عمومی شرایط شرکت در مسابقات تیمی و انفرادی

  1- هر دانشجو یا کارمند کلا در طول سال می تواند در یک رشته انفرادی و یک رشته تیمی شرکت نماید.

  2- در مسابقات برخی از رشته های ذیربط نظیر شنا یا دو و میدانی و … هر دانشجو یا کارمند فقط حق شرکت در دو ماده را دارد.

  3- مسابقات انفرادی بنا به تعداد شرکت کنندگان در دو کلاس (الف) و (ب) برگزار می شود و حد نصاب برگزاری مسابقات در کلاس (الف) حضور حداقل 8 نفر و در کلاس (ب) حضور حداقل 4 نفر ورزشکار می باشد.

  4- در کلاس (الف)، مسابقات در صورت استقبال ورزشکاران (تعداد بیش از 8 نفر) در دو مرحله مقدماتی و نهائی برگزار می شود.

  5- در مسابقات گروهی (تیمی) هر دانشکده یا خوابگاه می تواند یک تیم را با حد نصاب مشخص شده در دستورالعمل فنی رشته ذیربط معرفی نماید.

  6- در صورتیکه تعداد ورزشکاران شرکت کننده در یک رشته تیمی به حد نصاب لازم نرسد، دانشکده ها یی که تجانس و هماهنگی لازم را با یکدیگر دارند می توانند به صورت مشترک یک تیم را معرفی نموده و از نام مشترک برای معرفی تیم استفاده نمایند.

  7- به کلیه اعضای رشته های گروهی و ورزشکاران مسابقات انفرادی گواهی شرکت در مسابقات درون دانشگاهی اعطاء خواهد گردید.

  8- در پایان برگزاری مسابقات انفرادی و گروهی به نفرات اول تا سوم شرکت کننده در مسابقات انفرادی حکم قهرمانی، مدال و جوایز ریالی طبق ضوابط تربیت بدنی اعطاء خواهد شد. ضمنا به ورزشکاران رشته های گروهی حکم قهرمانی، مدال و جوایز ریالی تعیین شده تحویل خواهد گردید. به سرپرست تیم های شرکت کننده مقام های اول تا سوم کاپ قهرمانی و تندیس یادبود اعطاء خواهد شد.

  9- با توجه به بند 2 این دستورالعمل در صورتیکه ورزشکاری در مسابقات انفرادی در دو ماده شرکت و در هر دو به کسب مقام نائل آید، به عناوین کسب شده در ماده دوم 70% جایزه مصوب پرداخت خواهد شد.

  10- در صورتیکه مسابقات انفرادی در کلاس (ب) برگزار شود (بین 4 تا 8 نفر) 70% جایزه مصوب به ورزشکاران مقام آور اعطاء خواهد شد.

  11- مربیان انجمن های تخصصی ورزشی (تیم های دانشگاه) مؤظفند در کلیه مسابقات بین دانشکده ای و بین خوابگاهی به همراه کارشناس رشته ذیربط حاضر گردیده و بهترین وممتازترین نفرات فنی و اخلاقی را برای شرکت در مسابقات بین دانشگاهی گزینش و انتخاب نمایند.

×

امروز شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ساعت