گروه مدیریت هتلداری

اسماعیل گرایلی

دکتری مدیریت بازرگانی/بازاریابی - دانشگاه آزاد اسلامی

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : بهینه سازی تاسیسات گردشگری- مشتری مداری هتل ها- الگوی رفتار با گردشگر- برندسازی واحدهای پذیرایی- ترویج فرهنگ و غذای ایرانی- کیفیت صنعت رستوران
اسماعیل گرایلی
×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت