مدیر آموزش

شرح وظایف مدیر آموزش

۱- برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات،تجهیزات ونیروی انسانی آموزشی درجهت توسعه،ارتقاء وبهبود سطح آموزشی مؤسسه؛
۲- برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی وتخصصی
۳- طرح مسائل ومشکلات آموزشی درشورای آموزشی
۴- انجام کلیه امور مربوط به پذیرفته شدگان و دانش آموختگان دوره های اموزشی کوتاه مدت،دوره های آزاد و مجازی
۵- ایجاد هماهنگی میان دانشکده ها و مراکز اموزشی وابسته به مرسسه در مورد فعالیت های امور آموزشی
۶- مطالعه و بررسی سالانه نیازها و تجهیزات کمک آموزشی و ارائه آن به مراجع ذیربط
۷- فراخوان دوره های آموزش و مجازی و پیشنهاد برگزاری دوره های جدید آموزش آزاد ورشته های مجازی جدید به مسئولین مربوطه
۸- برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش اموزش کشور به منظور اطلاع از تعداد داوطلبان و شرایط ویژه مورد نظر در خصوص پذیرش دانشجو ودریافت پیشنهادهای آنان و انعکاس در دفترچه ها و اطلاعیه های مربوطه
۹- اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم مؤسسه با همکاری واحدهای مربوطه
۱۰- بایگانی و نگهداری کلیه پرونده های اموزشی ومستندات و سوابق

×

امروز چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت 09:29