معاون دانشجویی و فرهنگی 

شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشجویی:

 1. اداره نظارت برحس انجام کلیه امور دانشجویی مؤسسه مطابق با مصوبات مقررات و آیین نامه های مربوط
 2. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی مؤسسه در زمینه های تحصیلی،رفاهی، سلامت
 3. نظارت برفعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارایه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان،
 4. برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی،رفاهی،بهداشتی و سلامت دانشجویان مؤسسه
 5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی،رفاهی،بهداشتی و سلامت مؤسسه و ارایه گزارش به رییس مؤسسه
 6. زمینه سازی جهت مشارکت،همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت مؤسسه

فرهنگی:

 1. راهبری ونظارت برحسن اجرای کلیه امور فرهنگی مؤسسه درسطوح استادان،دانشجویان و کارکنان،مطابق با مصوبات،مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط
 2. تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد های تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دانشگاه ها در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی
 3. رصد وضعیت فرهنگی،تربیتی،اجتماعی وسیاسی مؤسسه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم باهمکاری معاونت پژوهشی مؤسسه به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی-ایرانی-انقلابی در همه سطوح مؤسسه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی مؤسسه؛
 4. ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز،مؤسسات و نهادهای فکری ،فرهنگی و انقلابی؛
 5. برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش های فرهنگی،سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی،فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهیمه از توان موجود نهادهای اسلامی وانقلابی و نظارت برآنها
 6. فراهم آوردن زمینه های ترغیب عناصر مؤسسه به منظور حضور درصحنه های مختلف علمی،سیاسی و فرهنگی جامع
 7. اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو،نقد روش مند،آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی،فرهنگی و سیاسی
 8. مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح ها،پیشنهاد برنامه های لازم        و پی گیری وظایف محوله
×

امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت