گروه مهندسی صنایع

سید زمان حسینی

دکتری مهندسی صنایع/برنامه ریزی و مدیریت تولید - دانشگاه آزاد اسلامی

زمینه های پژوهشی : مدل سازی ریاضی - الگوریتم های فراابتکاری - مطالعات امکان پذیری - زمان بندی خط تولید - زمان بندی پرواز هواپیماها - کارآفرینی - انرژی های تجدید پذیر - بهینه سازی مصرف انرژی
سید زمان حسینی

علی قربانی

دکتری مدیریت صنعتی/مالی - دانشگاه آزاد اسلامی

مربی

زمینه های پژوهشی : تحقیق در عملیات- مطالعات امکان سنجی- ارزیابی طرح های اقتصادی- برنامه نویسی کامپیوتر
علی قربانی
×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت