مهندسی صنایع

 

مقاطع تحصیلی دایر

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها)

اساتید گروه

دکتر سید زمان حسینی

دکتر فاطمه هرسج

دکتر نقی کلارستاقی

مهندس علی قربانی     

مهندس بهزاد عزتی

سید زمان حسینی

دکتری مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید

زمینه های پژوهشی : - مدل¬سازی ریاضی - الگوریتم های فراابتکاری - مطالعات امکان پذیری - زمان بندی خط تولید - زمان بندی پرواز هواپیماها - کارآفرینی - انرژی¬های تجدید پذیر - بهینه¬سازی مصرف انرژی
سید زمان حسینی

علی قربانی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی - مالی

زمینه های پژوهشی : تحقیق در عملیات - مطالعات امکان سنجی - ارزیابی طرح های اقتصادی - برنامه نویسی کامپیوتر
علی قربانی

بهزاد عزتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع دانشگاه تهران

زمینه های پژوهشی : تحلیل سیستم¬ها - برنامه¬ریزی استراتژیک - ارزیابی عملکرد - برنامه ریزی تولید
بهزاد عزتی
×

امروز دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت