مهندسی عمران

مقاطع تحصیلی دایر

کاردانی (کارهای عمومی ساختمان)

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته (تکنولوژی ساختمان/مهندسی اجرایی/تکنولوژی عمران)

کارشناسی ارشد (سازه و مدیریت ساخت)

اساتید گروه

دکتر کمیل خاکپور

دکتر حامد همتی پور

دکتر محسن شاهکی

دکتر مصطفی محمدی

دکتر آرمیا سالاریان

مهندس مهران سالاریان

مهندس نعمت یوسفیان

مهندس روح اله جلالی

×

امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت