مهندسی پزشکی

مقاطع تحصیلی دایر

کارشناسی در گرایش های بیومتریال و بیوالکتریک

کارشناسی ارشد (بیومتریال)

اساتید گروه:

دکتر رضا سالاریان

دکتر رحمت اله توکلی

دکتر بهزاد نوریان

دکتر سید محمود ربیعی

دکتر مهران صولتی هشتجین

دکتر امیر علی یوزباشی

مریم مهدیزاده عمرانی

دکتری مهندسی پزشکی(بیومتریال) - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مربی

زمینه های پژوهشی : مواد دندانی، مهندسی بافت ، ایمپلنت های اسخوانی، بیوپلیمرها
مریم مهدیزاده عمرانی

محمود ربیعی

دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشیار

زمینه های پژوهشی : سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی ، مهندسی بافت و بررسی های زیست سازگاری-
محمود ربیعی

بهزاد نوریان

دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم |زشکی شیراز

بهزاد نوریان

رحمت اله توکلی

دکتری شیمی آلی و پلیمر دانشگاه مازندران

استادیار پایه 3

زمینه های پژوهشی : شیمی آلی و پلیمر ،شیمی ترکیبات طبیعی ،بیوپلیمر ها و بررسی خواص بیولوژیکی آنها
رحمت اله توکلی

دکتر مهران صولتی هشتچین

دکتری مهندسی مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی

دانشیار پایه 22

زمینه های پژوهشی : سرامیک ها و کاربرد آندر مهندسی پزشکی ، مهندسی بافت و بررسی های زیست سازگاری
دکتر مهران صولتی هشتچین

رضا سالاریان

دکتری مهندسی مواد (بیومتریال) - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

استادیار پایه 11

زمینه های پژوهشی : مواد دندانی - رهایی کنترل شده دارو - سیستمهای عصبی
رضا سالاریان
×

امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت