هیات موسس

علی اکبر رضایی سرای   

خارج – فقه

روحانی

     

رضا سالاریان

دکتری

عضو هیت علمی

    رئیس موسسه

محمد پازوکی

دکتری

عضو هیت علمی

دکتری عضو هیت  علمی         

مهران صولتی هشتجبین

دکتری

عضو هیت علمی

دکتری عضو هیت علمی  
امیر علی یوزباشی

دکتری

عضو هیت علمی

دکتری عضو هیت علمی       

علیرضا حاجی حاتم

کارشناسی ارشد

سرمایه گذار

کارشناسی ارشد          سرمایه گذار  

آرمان شایگان

کارشناسی ارشد

سرمایه گذار

کارشناسی ارشد               

 

سرمایه گذار  
علی اکبر واثقی

کارشناسی ارشد

سرمایه گذار

کارشناسی ارشد سرمایه گذار
×

امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت