واحد خدمات آموزشی ، برنامه ریزی و آزمون ها

  1. کارشناسان رشته های تحصیلی               خانم یزدانی کارشناس رشته های گروه های فنی و مهندسی (شماره تماس داخلی ۱۱۹)                                                                                                     

                                                خانم اکبری کارشناس رشته های گروه های هنر و معماری و مدیریت(شماره تماس داخلی ۱۱۷)

شرح وظایف: ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، صدور و ارسال کلیه نامه های آموزشی، بایگانی مدارک ثبت نام و آموزشی دانشجویان، امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیلان، ارائه لیست پروژه و کارآموزی اساتید و اسامی دانشجویان ممتاز هر نیمسال به امور مالی، ارسال کارنامه های موارد خاص به امور دانشجویی، ثبت نمرات پروژه، کارآموزی، سمینار و نمرات دانشجویان مهمان وهمکاری در امور مربوط به امتحانات

  1. کارشناس حضور و غیاب اساتید آقای منفرد ( شماره تماس داخلی ۳۰۳)

شرح وظایف: نظارت بر حضور و غیاب اساتید و ارائه گزارش هفتگی غیبت اساتید

 

  1. اداره امتحانات با مسئولیت خانم دیوسالار: انجام کلیه امور مربوط به امتحانات با همکاری کارمندان حوزه آموزش
×

امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت