کارشناسان مالی

کارشناس مالی

شیما حق جو

 1. انجام کلیه امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویی،اعم از معوقات وام،یارانه نقدی غذاو …

 2. ثبت اطلاعات دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در سامانه فاز۲ سازمان امور دانشجویان

 3. تهیه وتدوین لیست شهریه مربوط به دانشجویان شاهد،ایثارگرو غیره جهت ثبت در سیستم حسابداری و ارائه به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نور

 4. رتق و فتق امور مالی دانشجویان جهت ثبت نام در سامانه آموزش در ابتدای هر ترم

 5. پاسخگویی به کلیه امور مالی دانشجویان در مراجعات حضوری یا تلفنی

 6. تهیه و ثبت کلیه اسناد حسابداری

 7. رتق و فتق امور مالیدانشجویان جهت ثبت نام در سامانه آموزش در ابتدای هر ترم

 8. تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی در پایان هر ماه

 9. محاسبه حق الجلسه اعضای محترم هیئت امنا و هیئت موسس در طول سال

 10. تعریف شهریه دانشجویی در ابتدای هر ترم در سما سامانه

 11. همکاری در تهیه و تدوین ترازهای مالی در پایان سال

 

 

کارشناس مالی

سهیلا حبیبی

 1. تهیه صورت مغایرت بانکی در پایان هرماه

 2. تهیه وتنظیم  اسناد حسابداری

 3. رتق و فتق امور مالی دانشجویانجهت ثبت نام در سامانه آموزش در ابتدای هر ترم

 4. تهیه لیست بیمه کارکنان و اعضای هیئت علمی جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی در پایان هر ماه

 5. محاسبه مبلغ حق التدریس و اعضای هیئت علمی درهر ترم تحصیلی

 6. تهیه وتدوین لیست اساتید راهنما،داور و مشاور،پایانامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشدجهت محاسبه حق التدریس

 7. پاسخگویی به کلیه امور مالی دانشجویان در مراجعات حضوری و تلفنی

 8. رتق و فتق امور مالی فارغ التحصیلان

 9. محاسبه مبلغ تخفیف مربوط به دانشجویان ممتازدرهر ترم و ثبت در سیستم حسابداری

 10. همکاری در تهیه و تدوین ترازهای مالی پایان سال

 11. تهیه و تدوین لیست مطالبات دانشجویی

 12. تهیه لیست بانکی حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی در پایان هر ماه

 13. خزانه دار صندوق تعاون وام ضروری موسسه

 14. حسابدار و نائب رئیس صندوق تعاونی مسکن

 

 


کارشناس مالی

محمدباقر اعتمادی

ا- صدور انواع اسناد پرداختنی و گرفتن امضا از امضاداران و تحویل آن به صاحبان چک

۲-انجام کلیه اموربانکی و بین بانکی مربوط به موسسه منجمله : واریز حقوق پرسنل، اعضای هیات علمی ، بیمه تامین اجتماعی، دارایی ،مطالبات دانشجویان و ….

۳-دریافت و انجام کلیه امور مربوط به اسناد دریافتنی از دانشجویان و سایر بدهکاران

۴-پیگیری جهت وصول اسناد دریافتنی و تماس با صاحبان چک در صورت عدم وصول تا حصول نتیجه

۵-بایگانی اسنادبهادار

۶-تهیه وتدوین صورتحسابهای مغایرت بانکی

۷-تهیه و تدوین لیست اسناد پرداختنی و دریافتنی در هرماه

۸-رتق و فتق کلیه امور اداری موسسه و مراجعه به ادارات و نهادهای مربوطه جهت دریافت تسهیلات بانکی

۹-مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه لیست بیمه ماهیانه

۱۰-ثبت و ضبط و نگهداری کلیه اسناد حقوقی موسسه

۱۱-امین و اموال موسسه و انجام کلیه امور مربوطه براساس ضوابط و مقررات جاریه در این خصوص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت