فرم ها و آیین نامه های پژوهش

فرم ارزشیابی دفاع پایان نامه

تاریخ : ۰۱-۱۲-۱۳۹۵
دانلود
فرم ارزشیابی مقاله

تاریخ : ۰۱-۱۲-۱۳۹۵
دانلود
آیین نامه نگارش پایان نامه

تاریخ : ۰۲-۱۰-۱۳۹۵
دانلود
فرم درخواست تمديد مهلت انجام پایان نامه

تاریخ : ۰۲-۱۰-۱۳۹۵
دانلود
فرم-پروپزال-یا-پیشنهاده-پایان-نامه

تاریخ : ۲۸-۰۹-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۷- تاييد پايان نامه

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۵- فرم شایستگی

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۴-درخواست دفاع از پايان نامه ی كارشناسي ارشد

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۳-درخواست تمديد مهلت انجام پروژه

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم شماره ۲-گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
شیوه نامه پژوهش ارشد اصلاح شده در ۲۱-۴-۹۵

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم تقاضای حمایت مالی از آثار پژوهشی

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

تاریخ : ۲۳-۰۵-۱۳۹۵
دانلود
×

امروز چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت 09:30