گروه مدیریت کسب و کار

اسماعیل گرایلی

دکتری مدیریت بازرگانی/بازاریابی - دانشگاه آزاد اسلامی

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : بهینه سازی تاسیسات گردشگری- مشتری مداری هتل ها- الگوی رفتار با گردشگر- برندسازی واحدهای پذیرایی- ترویج فرهنگ و غذای ایرانی- کیفیت صنعت رستوران
اسماعیل گرایلی

کمال الدین میرمهدی

دکتری مدیریت عمومی - دانشگاه UCLA کالیفرنیا آمریکا

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : مدیریت دانش- مدیریت استراتژیک- رهبری نوین و مدیریت- مدیریت متافیزیک
کمال الدین میرمهدی
×

امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت