گروه مهندسی برق

میلاد یدالهی

دکتری برق/قدرت - دانشگاه تهران

استادیار

زمینه های پژوهشی : طراحی و بهینه سازی ماشین های الکتریکی- مهندسی فشار قوی- عایق های الکتریکی
میلاد یدالهی
×

امروز یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ساعت