مهندسی کامپیوتر

 

مقاطع تحصیلی دایر

کاردانی پیوسته(کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر)

کارشناسی ناپیوسته(مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)

کارشناسی ارشد (مهندسی نرم افزار)

اساتید گروه:

دکتر علیرضا آذری مقدم

دکتر جواد وحیدی

دکتر همایون مؤتمنی

دکتر سارا فرزای

دکتر سعید فاتحی

مهندس علی قربانی

مهندس مجید حمیدزاده

مهندس سیده زینب حسینی کپ

مهندس روجا قاسمی

×

امروز یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت