مهندسی کامپیوتر

 

مقاطع تحصیلی دایر

کاردانی پیوسته(کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر)

کارشناسی ناپیوسته(مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)

کارشناسی ارشد (مهندسی نرم افزار)

اساتید گروه:

دکتر علیرضا آذری مقدم

دکتر جواد وحیدی

دکتر همایون مؤتمنی

دکتر سارا فرزای

دکتر سعید فاتحی

مهندس علی قربانی

مهندس مجید حمیدزاده

مهندس سیده زینب حسینی کپ

مهندس روجا قاسمی

سارا فرزای

دکتری مهندسی کامپیوتر – سیستم¬های نرم¬افزاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

زمینه های پژوهشی : کیفیت نرم¬افزار- پردازش تصویر- داده¬کاوی
سارا فرزای

جواد وحیدی

دکتری آنالیز تابعی غیرخطی

زمینه های پژوهشی : - ریاضیات علم کامپیوتر- طراحی و آنالیز الگوریتم¬ها- پردازش تصوی- داده کاوی
جواد وحیدی

علیرضا آذری مقدم

دکتری کامپیوتر - هوش مصنوعی

زمینه های پژوهشی : هوش مصنوعی - پردازش تصویر
علیرضا آذری مقدم
×

امروز دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت