گروه هنرهای تجسمی

سوده عشقی

دکتری فلسفه هنر - دانشگاه آزاد اسلامی

  • 011-44904
زمینه های پژوهشی : فلسفه هنر- ارتباط تصویری
سوده عشقی
×

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ساعت